Filološki fakultet, 12.04.2019

Posjete u okviru Erasmus + i CEEPUS programa mobilnostiZofia Moros-Palys, Maciej Laskowski i Marcin Krawczak, profesori na Univerzitetu Stanislaw Staszic u Pili, boravili su na Filološkom fakultetu od 08. do 12. aprila, u sklopu Erasmus + programa mobilnosti.

Profesorica Zofia Moros-Palys održala je studentima SP Njemački jezik i književnost predavanje na temu Njemačka i Njemci u očima stranaca, a Maciej Laskowski i Marcin Krawczak studentima SP Engleski jezik i književnost predavanja iz oblasti američke i britanske kulture i civilizacije.                                                   

Gostujući profesori sastali su se sa dekanom Filološkog fakulteta prof. dr Tatjanom Jovović, ali i sa kolegama sa Fakulteta i razgovarali o daljim mogućnostima saradnje između dva univerziteta.

Prethodne sedmice na Filološkom fakultetu gostovala je, takođe u okviru Erasmus+ mobilnosti, prof. Eva Žebrovska sa Univerziteta u Varšavi, koja je studentima njemačkog jezika i književnosti održala predavanje o najnovijim metodama u germanističkoj lingvistici.

U okviru CEEPUS nastavničke mobilnosti, predavanje iz oblasti metodike nastave prevođenja držao je profesor Jozef Štefčik, sa Univerziteta u Bratislavi.

Broj posjeta : 398