Filološki fakultet, 08.05.2019

Profesorica Nikčević u TuruDoc. dr Jasmina Nikčević sa SP Francuski jezik i književnost je od 23. do 30. aprila, u okviru Erasmus programa nastavničke mobilnosti, boravila u Francuskoj na Univerzitetu u Turu, gdje je studentima druge i treće godine držala  predavanja iz oblasti francuske književnosti XVIII i XIX vijeka.

Boravak u Turu je iskoristila i za susrete sa studentima Filološkog fakulteta UCG koji u okviru Erasmus programa studentske mobilnosti pohađaju osnovne ili master studije Univerziteta u Turu.

Na sastancima sa profesorom Žan-Žak Tatenom i kolegama Furnijeom i Pilorž, istaknuto je zadovoljstvo dosadašnjom uspješnom saradnjom Filološkog fakulteta u Nikšiću i Filološkog fakulteta u Turu, pohvaljena motivisanost i rezultati naših studenata u Francuskoj i razgovarano o nastavku i proširivanju saradnje.

Broj posjeta : 269