Filološki fakultet, 17.05.2019

Obavještenje za studente koji nisu izmirili školarinuX

Studenti sa svih nivoa studija koji nisu platili školarinu za studijsku 2018/2019. godinu neće biti upisani u spiskove predmeta iz ljetnjeg semestra i neće moći da polažu kolokvijume i završne ispite.

Krajnji rok za uplatu školarine je 25. maj.

 

Image

Broj posjeta : 375