Filološki fakultet, 01.04.2020

Dekanka Jovović: Filološki fakultet nastavlja semestar u onlajn režimu i uz moto - Budite dobro, čitajte mnogo!Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore se veoma brzo prilagodio izazovu učenja na daljinu i tako obezbijedio kontinuitet nastave u novonastalim okolnostima opasnosti od globalne pandemije.

Dekanka Filološkog fakulteta Tatjana Jovović ističe da iako je fizičko prisustvo profesora i studenata nezamjenljivo, u uslovima prinudne izolacije modusi onlajn nastave su veoma prihvatljivi i gotovo da ne umanjuju kvalitet nastave.

Image„Zahvaljujući prirodi humanističkog fakulteta, moguće je realizovati veoma efikasnu nastavu na daljinu. Informatička služba Univerziteta Crne Gore je brzo reagovala i ponudila nekoliko najkomfornijih digitalnih platformi, a najveći dio profesora je odmah odabrao komunikacioni kanal koji najviše odgovara njihovim ličnim afinitetima i zahtjevima njihovih predmeta“, kazala je dekanka Jovović.

Prema njenim riječima, profesori Filološkog fakulteta imaju visok nivo digitalne pismenosti, dosta njih je pohađalo internacionalne seminare o korišćenju tehnologija u visokom obrazovanju, pa je većina samostalno otključala i proučila ponuđene alatke od Rektorata Univerziteta Crne Gore, a oni koji se nisu najbolje snašli obratili su se za pomoć IT inženjeru koji radi na fakultetu.

„Savremene aplikacije su vrlo jednostavne za korisničku upotrebu, ali svakako treba izdvojiti malo vremena da se prouče njihove mogućnosti“, smatra dekanka Jovović.

Dobar dio profesora, dodaje ona, već je koristio Moodle platformu u okviru primjene metoda flipped classroom i blended learning, tako da su samo intenzivirali postojeću praksu.

„Pojedinci su se orijentisali na Skype, Google classroom i srodne platforme. Lično mislim da je aplikacija ZOOM najbolji ekvivalent klasičnoj nastavi, naravno, uz kombinaciju sa postavljanjem nastavnih materijala na fakultetski sajt ili Moodle. Ova aplikacija je takođe izvanredna u obezbjeđivanju interakcije između profesora i studenata“, rekla je dekanka Jovović.

Svi profesori Filološkog fakulteta imaju obavezu da preko elektronske prepiske ili obavještenja na sajtu  informišu studente o nastavnom procesu, a pojedini koriste i društvene mreže, u zavisnosti od ličnog izbora.

Dekanka Jovović ukazuje da kako su sve prilike da će trenutna situacija potrajati, neminovno je razmišljanje na temu buduće realizacije ispita. Zoom aplikacija, smatra ona, sigurno omogućava pouzdanu usmenu provjeru znanja, a o načinu pismenog ispitivanja odlučiće se nakon testiranja postojećih opcija.

„Ova teška i nelagodna situacija ima i svoju dobru stranu: natjeraće nas  na mnoga lična preispitivanja, potaknuće kreativnost i domišljatost i poboljšati opštu informatičku pismenost. Osim toga, kao nenadani bonus onlajn rada iskrslo je slobodno vrijeme koje se može produktivno iskoristiti. Zato ja na mom omiljenom književnom predmetu kažem studentima da više nema izgovora za nepročitani materijal. Naše Zoom sastanke završavam uz moto: Budite dobro, čitajte mnogo!“, poručuje dekanka Jovović.

 

Medijske objave:

https://m.cdm.me/drustvo/jovovic-filoloski-fakultet-nastavlja-semestar-u-onlajn-rezimu/

https://www.onogost.me/drustvo/jovovic-filoloski-fakultet-nastavlja-semestar-u-onlajn-rezimu

https://www.portalanalitika.me/clanak/jovovic-filoloski-fakultet-nastavlja-semestar-u-onlajn-rezimu-i-uz-moto-budite-dobro-citajte-mnogo

https://volimpodgoricu.me/2020/04/01/dekanka-jovovic-filoloski-fakultet-nastavlja-semestar-u-onlajn-rezimu-i-uz-moto-budite-dobro-citajte-mnogo/

https://www.vijesti.me/zabava/kultura/jovovic-budite-dobro-citajte-mnogo

https://fosmedia.me/infos/drustvo/filoloski-fakultet-nastavlja-semestar-u-onlajn-rezimu-0

https://mondo.me/Info/Drustvo/a822950/Filoloski-fakultet-nastavlja-semestar-u-onlajn-rezimu.html

https://www.mladiniksica.me/dekanka-jovovic-filoloski-fakultet-nastavlja-semestar-u-onlajn-rezimu-i-uz-moto-budite-dobro-citajte-mnogo/

 

 

  

Dokumenti

Broj posjeta : 1020