Metalurško-tehnološki fakultet, 03.05.2017

Nova objava - 03.05.2017 14:15Obavjestavaju se studenti treće godine st.programa zaštita životne sredine da će se drugi kolokvijum iz predmeta Deponije otpada održati u četvrtak 18.05. 2017 sa početkom u 15h, a da će se posjeta deponiji Livade održati 18.05.2017. Termin posjete će naknadno biti objavljen.

Predmetni nastavnik