Filološki fakultet

Polaganje ispita iz poznavanja italijanskog jezika – CELI
PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA IZ POZNAVANJA ITALIJANSKOG JEZIKA – CELI (ZA SVE NIVOE) SU U TOKU

 

DATUM POLAGANJA ISPITA U JESENJEM ROKU: 23. novembar

ROK ZA PRIJAVU:  12. oktobar

Za prijavu je potrebno:

  • Obratiti se na mejl: dejap@ucg.ac.megbojicic@ucg.ac.me
  • Uplatiti iznos od 86,72 € na žiro račun Filološkog fakulteta: 510-92403-57 sa naznakom: za testiranje CELI

Serifikat CELI, koji izdaje Univerzitet za strance u Peruđi, važi doživotno i priznat je u cijelom svijetu.

Jezički testovi namijenjeni dobijanju ovog certifikata usklađeni su sa evropskim standardima kvaliteta Udruženja jezičkih ispitnih centara Evrope - ALTE (Association of Language Testers in Europe) i sa standardima Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike (Common European Framework) Savjeta Evrope.

Testiranje se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita, koji se u moguća tri ispitna roka na godišnjem nivou odvijaju istovremeno u svim akreditovanim centrima u svijetu:

  1. proljećni ispitni rok u martu za prva 4 nivoa (A1-B2);
  2. ljetnji ispitni rok u junu za svih 6 nivoa (A1-C2);
  3. jesenji ispitni rok u novembru za svih 6 nivoa (A1-C2).

Precizne datume ispitnih termina određuje Centar za evaluaciju i izdavanje jezičkih sertifikata Univerziteta za strance u Peruđi (CVCL) i objavljuje na svom sajtu www.cvcl.it

Termini ispitnih rokova u 2020. godini dostupni su na sajtu: https://www.unistrapg.it/it/certificati-di-conoscenza-della-lingua-italiana/calendario-esami-celi-e-dils-pg

 

Broj posjeta : 641