Zašto odabrati Fakultet za turizam i hotelijerstvo?Želite da steknete znanja o najmasovnijoj i najbrže rastućoj industriji u svijetu i pritom osjetite spoj kulture i tradicije obrazovanja? Da živite, a istovremeno istražujete i učite turizam na turističkoj destinaciji koja je pod zaštitom UNESCO-a? Smješten u srcu starog grada Kotora gdje se obrazuju visokospecijalizovani stručnjaci za razvoj turističke privrede kao primarne privredne grane Crne Gore, Fakultet za turizam i hotelijerstvo je, bez dileme, prava adresa za vas.

Fakultet nudi atraktivne i moderne studijske programe koji predstavljaju budućnost i najbolju perspektivu za razvoj države. Fokusiran je na saradnju sa kompanijama u kojima studenti obavljaju praksu koja je, uz usvajanje teorijskih znanja, obavezan segment nastavnog procesa. Shodno dinamičnim zahtjevima turističkog tržišta, studenti imaju priliku da praktična znanja i iskustva steknu u najrenomiranijim crnogorskim hotelima, na turističkim destinacijama i inostranstvu posredstvom programa razmjene studenata.

Organizacija gostujućih predavanja stručnjaka iz privrede, posjete kompanijama iz oblasti turizma i hotelijerstva, kao i učešća na naučnim konferencijama i okruglim stolovima čine ovaj Fakultet prepoznatljivim. Takođe, Fakultet realizuje naučnoistraživački i stručni rad u oblasti turizma i hotelijerstva. Pridruženi je član Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (UNWTO ) i međunarodne asocijacije koja podržava obrazovanje i obuku u turizmu EURHODIP.

Studijski programi

Na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo studijski programi realizuju se kroz osnovne, master i doktorske studije. Na osnovnim studijama možete izabrati dva modula: Upravljanje turističkom destinacijom Hotelski menadžment i međunarodno hotelijerstvo. Na master studijama to su studijski programi Turizam Međunarodno hotelijerstvo, dok je na doktorskim studijama dostupan studijski program Turizam.

Koje škole imaju prohodnost za upis?

Prohodnost za upis imaju gimnazija i sve srednje stučne škole u četvorogodišnjem trajanju.

Da li je potrebno polagati prijemni ispit za upis za studijske programe fakulteta?

Za upis na ovaj fakultet nije potrebno polagati prijemni ispit.

U kojim institucijama se obavlja praksa na ovom fakultetu?

Obavezna praktična nastava Fakulteta za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore obavlja se na I, II i III godini osnovnih studija u najrenomiranijim hotelskim i turističkim preduzećima sa kojima Fakultet ima potpisane ugovore o saradnji.

Šta poslije završetka studija?

Nakon završenih studija na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo studenti posjeduju sposobnosti da tumače temeljne pojave u oblasti turizma i hotelijerstva, analiziraju i interpretiraju njihove uloge u nacionalnoj i globalnoj ekonomiji, ali i da kritički ocjenjuju mehanizme funkcionisanja turističkog tržišta na osnovu primjera najbolje prakse. Studenti ovog fakulteta prepoznati su kao stručnjaci u organizovanju aktivnosti i događaja u hotelijerstvu i kulturnom turizmu, primjeni osnovnih komunikacijskih vještina i savremenih načela upravljanja kadrovima i poslovne komunikacije sa ciljem zadovoljenja potreba gostiju. Dakle, svršeni studenti Fakulteta za turizam i hotelijerstvo predstavljaju visoko stručni i specijalizovani kadar za potrebe u opsegu turističke privrede.

Gdje se u Crnoj Gori može zaposliti svršeni student Fakulteta za turizam i hotelijerstvo?

Studentima se otvaraju vrata u mnogim (pod)oblastima turističke ponude kao što su hotelijerstvo, restoraterstvo, turističke agencije, kruzing industrija, MICE sektor, event industrija, turizam u zaštićenim područjima, SPA sektor i brojna druga radna mjesta koja su direktno povezana ili tangiraju savremeni turizam.

Osoblje fakulteta

Šta kažu drugi o upisu na ovaj fakultet?

Kristina Davidović - najbolja studentkinja Fakulteta za turizam i hotelijerstvo za studijsku 2021/22. godinu

Poruka dekana Fakulteta za turizam i hotelijerstvo prof. dr Đurđice Perović budućim brucošima

 

Kontakt

Adresa: Stari grad br. 320, 85330 Kotor

Telefon: +382 32 322 686

Faks: +382 32 325 049

Mail: fth@ucg.ac.me

Adresa:https://www.ucg.ac.me/fth

 

Broj posjeta : 458

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.