Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 01.10.2018

OTVOREN KONKURS ZA ERASMUS + STIPENDIJEOTVOREN KONKURS ZA ERASMUS + STIPENDIJE

Obavještavaju se studenti FTH Kotor da je otvoren konkurs za Erasmus + stipendije. Studenti FTH mogu aplicirati za jednosemestralne stipendije na Saima Univerzitetu u Finskoj, Univerzitetu u Temišvaru, Rumunija, Univerzitetu u Varni, Bugarska, La Sapienza  Univerzitetu u  Italiji, Univerzitetom u Nici, Francuska i na Univerzitetu u Mariboru, Slovenija.

Obavještava se akademsko osoblje FTH da može aplicirati za Erasmus + stipendije na Saima Univerzitetu u Finskoj, Univerzitetu u Temišvaru u Rumuniji, Univerzitetu u Varni - Bugarska,  Univerzitetu u Solunu – Grčka, La Sapienza  Univerzitetu u Italiji, Univerzitetu u Nici, Francuska i na Univerzitetu u Mariboru, Slovenija. 

Obavještava se administrativno osoblje FTH da može aplicirati za Erasmus + stipendije na Univerzitetu u Katovicama, Poljska, Univerzitetu u Gracu, Austrija, Saima Univerzitetu u Finskoj,  La Sapienza Univerzitetu u  Italiji, Univerzitetu u Nici, Francuska i na Univerzitetu u Mariboru, Slovenija.

Svi konkursi sa detaljno opisanom procedurom aplikacije nalaze se na linku:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/28892-erasmus-konkursi-objavljeni-u-zimskom-semestru-2018-2019-akademske-godine

Za dodatne infrormacije obratiti se kod prodekana za međunarodnu saradnju, prof. dr Andriele Vitić Ćetković, srijedom u 12h30min, kabinet 213 ili na email andrielavitic@yahoo.com.