Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 23.12.2019

Posjeta prvog savjetnika Francuske ambasade g-dina Laurent Goncalves



X

Prvi savjetnik Francuske ambasade u Podgorici i direktor Francuskog instituta u Podgorici G-din Laurent Goncalves posjetio je 23.12.2019. godine Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru. U razgovoru sa prodekanom za nastavu, profesoricom francuskog jezika prof. dr Ivonom Jovanović dogovoreno je da se od 2020. godine uspostavi novi Erasmus + program mobilnosti za studente FTH koji bi im omogucio boravak u podnozju Alpa na Univerzitetu u Grenoblu. Studijski program za Turizam ovog univerziteta nudi studentima III godine mogucnost studiranja na engleskom jezikom uz veliki broj casova francuskog jezika kao stranog.


G-din Laurent Goncalves prisustvovao je i časovima francuskog jezika studenata II godine FTH.

Broj posjeta : 249