Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 02.03.2020

Budućim studentima Fakulteta za turizam i hotelijerstvo UCG pruža se mogućnost da uče i žive turizamFakultet za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore, spajajući kulturu i tradiciju obrazovanja visokostručnih kadrova iz oblasti turizma i hotelijerstva i pružajući studentima mogućnost da uče i žive turizam, predstavio se na Danu otvorenih vrata Univerziteta Crne Gore, 2. marta 2020. godine.

Fakultet nudi atraktivne i moderne studijske programe koji predstavljaju budućnost i najbolju perspektivu za razvoj Crne Gore. Fokusiran je na saradnju sa kompanijama, u kojima studenti obavljaju praksu, i ima intenzivnu saradnju sa obrazovnim i naučnim međunarodnim institucijama.

Fakultet za turizam i hotelijerstvo organizuje stručna usavršavanja i realizuje naučnoistraživački i stručni rad u oblasti turizma i hotelijerstva. Pridruženi je član Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (UNWTO) i međunarodne asocijacije koja podržava obrazovanje i obuku u turizmu.

Saznajte više o studijskim programima u Informatoru za 2020/21. godinu.

Broj posjeta : 182