Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Odbrana magistarskog rada - Milena Ilić
Obavještava se javnost da će kandidat Milena Ilić javno braniti magistarski rad pod nazivom "Perspektive razvoja kulturnog turizma u klasteru Kotor- Herceg Novi", pred Komisijom u sastavu:

Prof. dr Đurđica Perović, predsjednik Komisije,

Prof. dr Aleksa Vučetić, mentor,

Prof. dr Sanja Peković , član.

 

Odbrana će se održati dana, 19.01.2021. godine sa početkom u 12:30 h, u sali br. 200 Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru.

Broj posjeta : 170