Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 04.01.2018

Termini ispita na magistarskim studijama jan rokPredmet

Nastavnik

Prvi rok

Drugi rok

-Kulturni turizam

-Primorski i planinski turizam

Prof.dr Đurđica Perović

24.01 u 13h

7.02.u 13h

-Komunikacija u umjetnosti i kulturi

Prof.dr Ivona Jovanović

15.01. u 14h

6.02.u 12h

-Preduzetništvo i biznis u turizmu

-Turizam u EU

Prof.dr Andriela Vitić-Ćetković

31.01.u 15h

12.02.u 15h

-Strategijski menadžment u turizmu

-Turistička politika

Prof.dr Aleksa Vučetić

12.01.u 9h

9.02.u 9h

-Valorizacija arhitektonske i istorijsko-umjetničke baštine

Prof.dr Goran Radović

17.01.u 10h

24.01.u 10h