Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 11.04.2018

Magistarski rad/ Anđela Ceković/ na uvid javnostiObavještavaju se zainteresovani da se rad magistranta Ceković Anđele pod nazivom “Putopisni zapisi iz XIX i prve polovine XX vijeka u funkciji turističke valorizacije Boke Kotorske” nalazi u biblioteci Fakulteta za turizam i hotelijerstvo i Univerzitetskoj biblioteci, na uvid javnosti od 11.04.2018.godine. 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu.