Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 08.06.2017

Nova objava - 08.06.2017 09:12Nova objava - 08.06.2017 09:12

Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta:

Turistička geografija - PDF

Turističke regije - PDF

Turističko uređenje prostora - PDF