Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 24.01.2019

Magistarski rad na uvid javnosti - Anto PerčinObavještavaju se zainteresovani da se rad magistranta Perčin Anta pod nazivom “Mogućnost razvoja ekoturizma turizma u klasteru Tivat-Kotor“ nalazi u biblioteci Fakulteta za turizam i hotelijerstvo i Univerzitetskoj biblioteci, na uvid javnosti od 24.01.2019. godine. 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu.