Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 31.03.2019

index+lična karta na uvid na kolokvijumu i ispituSenat UCG je 28.03.2019. godine usvojio nova Pravila studiranja na osnovnim studijama.

Nova pravila nalažu da student prije polaganja svih oblika znanja priloži na uvid index i ličnu kartu.

Mole se studenti da se pridržavaju člana 31 i na ispite i kolokvijume više ne donose Potvrde o studiranju.