Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 08.07.2020

Rad na uvid javnosti - Tijana DončićObavještavaju se zainteresovani da se rad magistranda Dončić Tijane  pod nazivom “Prirodni resursi u funkciji razvoja turizma Boke Kotorske” nalazi u biblioteci Fakulteta za turizam i hotelijerstvo i Univerzitetskoj biblioteci, na uvid javnosti, od 07.07.2020. godine. 

Primjedbe na magistarski rad se mogu dostaviti u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja.

Broj posjeta : 116