Medicinski fakultet, 03.09.2018

Prijava za ispit u II septembarskom rokuKao i u prvom septembarskom roku, ponavljanje bilo koje provjere znanja (osim poena osvojenih na prisustvo nastavi i aktivnost na vježbama) je moguće uz poništavanje prethodno osvojenih poena. 

Kao alternativa, u dogovoru sa studentima, proširenim polaganjem završnog ispita moguće je nadoknaditi sve predispitne poene. 

Radi adekvatne organizacije ispita mole se studenti koji izlaze u drugom ispitnom roku da se prijave do petka 14/09/2018 popunjavanjem online upitnika