Građevinski fakultet, 07.12.2018

Drugi kolokvijumDrugi kolokvijum iz fizike će se održati u srijedu 12.12.2018 u 08:00 (sala 106). 

Studenti moraju doći 15 minuta prije početka ispita. Na ispitu svaki student

mora da ima digitron, hemijsku olovku i neki od ličnih dokumenata (lična karta 

indeks, pasoš,...).