Fakultet dramskih umjetnosti, 19.07.2017

Prof. Sanja Garić izabrana za dekana Fakulteta dramskih umjetnostiX

Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, za dekana Fakulteta dramskih umjetnosti izabrana je vanr. prof. Sanja Garić, koja je do sada bila vršilac dužnosti dekana.

Sanja Garić je osnovnu baletsku školu završila u Podgorici, a Srednju baletsku školu u Novom Sadu, u klasi prof. Vere Felle. Zatim je dvije godine boravila u Rusiji, usavršavajući se u oblasti klasičnog baleta, na čuvenom GITIS-u, u klasi prof. N.N. Orlovske, a nakon toga je, na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, završila Predškolsko vaspitanje. Petogodišnje studije Scenske igre završila je na moskovskom GITIS-u, u klasi prof. L.M.Talankine, i stekla diplomu pedagoga - koreografa, specijalizovanog za muzički i dramski teatar. Odlikovana je Crvenom diplomom, koja se dodjeljuje najboljim studentima.

Na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju angažovana je od 2001. godine. Nakon statusa honorarnog saradnika na predmetu Pokret – segment Ples, stupila je u radni odnos 2003. godine, kao saradnik u nastavi na predmetu Ples, a od studijske 2004/05. joj se povjerava samostalno izvođenje nastave. U zvanje docenta  izabrana je 2009, a u zvanje vanrednog profesora 2014. godine. Bila je prodekan za nastavu od 2010. do 2015, a VD prodekana tokom  studijske 2007/08. i 2008/09. Član je Strukovnog Vijeća UCG (Vijeće za umjetnost) od maja 2013. godine.

Jednako je aktivna na polju koreografije i plesne pedagogije, a afirmaciji ove umjetnosti u Crnoj Gori doprinosi i putem raznih projekata, predavanja i pisanja o igri. Jedan je od osnivača Festivala igre Allegro. Član je Međunarodne plesne asocijacije China-CEEC Dance Culture Union. Realizovala je brojne i raznovrsne autorske  radove – koreografske minijature, plesne performanse, video-koreografske radove, od kojih su mnogi učestvovali na domaćim i međunarodnim festivalima (izdvaja: Bijenale u Veneciji, Festival kratkometražnog filma u Beogradu, Festival kinematografije SEE Paris, Filmski Festival Herceg Novi).

Posljednjih godina, u fokusu njenih interesovanja je umjetnost za društvene promjene i na tom polju imala je uspješnu saradnju sa UNICEF-om, na realizaciji projekta Putujuće pozorište, u okviru kampanje Svi u vrtić (promocija predškolskog obrazovanja na sjeveru Crne Gore), UNICEF-a i Ministarstva prosvjete Crne Gore, tokom 2015. i 2016. godine. Takođe, autor je pozorišnog performansa Ja sam Nada, na kojem je, u okviru kampanje Svako dijete treba porodicu, UNICEF-a i Ministarstva rada i socijalnog staranja, imala priliku da sarađuje i sa poznatim britanskim glumcem Nikolasom Lindhurstom.