Fakultet dramskih umjetnosti, 18.12.2019

Prof. Marija Perović dobitnik Plakete Univerziteta Crne Gore za izuzetan doprinos ostvaren u umjetnosti i stvaralaštvu za 2019. godinuX

 

Jedna od tri Plakete Univerziteta Crne Gore za izuzetne doprinose u naučnoistraživačkom i umjetničkom radu za 2019. godinu, biće dodijeljena prof. Mariji Perović sa Fakulteta dramskih umjetnosti.

Prof. Mariji Perović će biti dodijeljena nagrada za postignute rezultate i posebne doprinose ostvarene u segmentu umjetnosti i stvaralaštva tokom 2019. godine, koji su verifikovani i radom objavljenim na AHCI listi, kojim je kandidatkinja doprinijela povećanju vidljivosti stručno-umjetničke aktivnosti na Univerzitetu Crne Gore.

Mini serija "Grudi“, čiji je reditelj, dobila je prestižno Specijalno priznanje žirija u kategoriji Mini serija na XIV Seoul International Drama Awards 2019,  jednom od najvećih svjetskih televizijskih festivala, koji svake godine organizuje Korejska asocijacija TV emitera.

Autorski rad profesorice Marije, nastao kao rezultat istraživanja na umjetničkim doktorskim studijama, objavljen je u časopisu Hrvatski filmski ljetopis i evidentiran je u FIAF International Index to Film Periodicals, u Arts and Humanities Citation Index, u SCOPUS-u, te u najprestižnijoj međunarodnoj bazi radova Web of Science (WoS).

 

Link za kompletan tekst:

 https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/59142-donijeta-odluka-o-dodjeli-plaketa-univerziteta-crne-gore-za-izuzetne-doprinose-u-naucnoistrazivackom-i-umjetnickom-radu-za-2019-godinu

 

 

Broj posjeta : 397