Fakultet dramskih umjetnosti, 01.03.2018

Otvaranje profila na Google ScholarSaglasno preporukama rektorskog kolegijuma, potrebno je da svi zaposleni angažovani u nastavi imaju aktivan profil na Google Scholar. Takođe, profili moraju biti vezani za akademski mejl nalog (email@ac.me).

Rok za završetak procedure je 10 dana.

Dokumenti