Fakultet dramskih umjetnosti, 06.03.2018

Obavještenje o školarinama za ljetnji semestar studijske 2017/2018. godineU skladu sa Odlukom Upravnog odbora UCG, broj 02-454/3 od 22.09.2017. godine, studentima se odobrava plaćanje školarine za ljetnji semestar u dvije rate, od kojih se prva polovina iznosa plaća do 15.04.2018. godine, a druga najkasnije do 30.05.2018. godine.

 

Dokumenti