Fakultet dramskih umjetnosti, 11.09.2018

Film i mediji - Raspored prijemnog ispitaSrijeda, 12. septembar 2018. godine

9:00h Test opšte kulture (60 minuta)

10:30-12:00h Projekcija filma za analizu

12:30-14:00h Pismena analiza nakon odgledane projekcije (90 minuta)

15:00h Razgovor sa Komisijom

Četvrtak, 13. septembar 2018. godine

UŽI KRUG

9:00h Pisanje etide/projektnog zadatka (90 minuta)

10:30-11h Pauza

11h Razgovor sa Komisijom