Fakultet dramskih umjetnosti, 18.10.2018

Konkurs CANU za dodjelu tri nagrade mladim stvaraocima 

Crnogorska akademija nauka raspisuje Konkurs za dodjelu tri nagrade iz Fonda CANU.

Nagrada se dodjeljuje mladim stvaraocima do 35 godina starosti (navršenih do dana zaključenja Konkursa) za postignute rezultate u oblasti nauke i umjetnosti.

Kandidate za Nagradu mogu predlagati: odjeljenja CANU, visokoškolske ustanove, umjetničke akademije, naučni instituti i druge naučne ustanove, tri naučna radnika ili umjetnika.

Predlagač može predložiti najviše onoliko kandidata koliko je Konkursom predviđeno nagrada.

Pismeni predlozi za nagrade mladim stvaraocima moraju sadržati ocjenu naučnog i umjetničkog rada i bio-bibliografske podatke za svakog predloženog kandidata.

Predlozi za nagrade dostavljaju se u roku od 30 dana od dana raspisivanja Konkursa na adresu: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Ulica Rista Stijovića br. 5, Podgorica.

Tekst oglasa je objavljen u dnevnom listu Pobjeda 16. oktobra 2018. godine.

 

Informacija je dostupna i na linku:  https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/31854-konkurs-canu-a-za-tri-nagrade-u-oblasti-nauke-i-umjetnosti