Fakultet dramskih umjetnosti, 27.06.2019

Gluma - obavještenje o prijemnom ispituSTUDIJSKI PROGRAM GLUMA

I DIO PRIJEMNOG ISPITA – ŠIRI KRUG

Ponedjeljak, 01. jul 2019. godine u 10:00 časova

 

Polažu ga svi prijavljeni kandidati prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj tabli Fakulteta.

 

Provjera znanja i sposobnosti.

Izvođenje prethodno pripremljenog programa:

Dva monologa po sopstvenom izboru

Pjesma (recitacija) po sopstvenom izboru

Broj posjeta : 847