Fakultet dramskih umjetnosti, 02.07.2019

Prijava ispita za septembarski ispitni rok studijske 2018/19. godinePrijava ispita za septembarski ispitni rok će se izvršiti u periodu od 02. do 12. jula 2019. godine u terminu od 10.00 do 14.00 časova.

Uz popunjenu prijavu, studenti su dužni da prilikom uplate ispita za septembarski ispitni rok na uplatnici u polju "poziv na broj odobrenja" unesu velikim slovima jedinstveni studentski kod koji mogu preuzeti u Studentskoj službi.

Studenti imaju pravo prijave ispita koje su prijavili da slušaju i polažu u studijskoj 2018/19. godini.

Shodno Odluci Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, broj 02-177 od 17.06.2019. godine, visina naknade za ponovno polaganje ispita u septembarskom ispitnom roku, iznosi 5,00 eura, za svaki ispit posebno.

 

Broj posjeta : 291