Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Nova platforma za praćenje kondicije kod mladih uskoro kreće sa radom u okviru EUFITMOS projekta
Nova platforma za praćenje kondicije kod mladih uskoro kreće sa radom u okviru EUFITMOS projekta

Erasmus+ projekat „Evropski sistem praćenja fitnesa" (EUFITMOS) okupio je predstavnike partnerskih evropskih univerziteta u proširenom sastavu, među kojima i predstavnike Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, na radnom sastanku održanom onlajn, sa zajedničkim zadatkom - praćenje kondicije kod mladih.

Evropska mreža za praćenje kondicije kod mladih na onlajn platformi, biće jedan od rezultata ovog Erasmus+ projekta, na čijem su onlajn radnom sastanku, u ime Fakulteta,  učestvovali prof. dr Stevo Popović, doc. dr Bojan Mašanović i doc. dr Jovan Gardašević.

Pored generalnih informacija o projektu, na sastanku je bilo riječi i o sadržaju virtuelnog kursa "EUFITMOS eLearning Course session", prezentovane su dosadašnje aktivnosti na njegovoj pripremi i date konkretne smjernice za početak njegovog korišćenja. Takođe, bilo je riječi o daljoj dinamici rada kada su praktična mjerenja u školama u pitanju i metodologiji koja će biti primijenjena. Podsjećanja radi, ovaj onlajn kurs je namijenjen stručnim licima, sa namjerom uspostavljanja uniformnog protokola za praćenje kondicije kod mladih, u cijeloj Evropi.

Na redovnom sastanku su bili predstavnici ostalih partnerskih organizacija, učesnica ovog projekta: Udruženja za razvoj omladinskog sporta iz Portugalije, Tehničkog univerziteta iz Minhena iz Njemačke, Sportskog saveza Slovenije iz Slovenije, Univerziteta Aristotel iz Soluna iz Grčke i Univerzitetske fondacije Isabel i iz Španije.

Ovaj projekat se realizuje u okviru programa Erasmus+: Saradnja u partnerstvu na sportskom polju i neprofitnim evropskim sportskim događajima, a finansira ga evropska agencije EACEA. Koordinator projekta je Fakultet humane kinetike Univerziteta u Lisabonu iz Portugalije.

Broj posjeta : 225

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.