Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 20.04.2018

Nastavljeno antropometrijsko dijagnostifikovanje studenata Univerziteta Crne GoreNastavnici i saradnici Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore nastavili su danas u prostorijama Sportsko kulturnog centra UCG projekat antropometrijskog dijagnostifikovanja studenata Univerziteta Crne Gore koji će doprinijeti stvaranju reprezentativne baze podataka za budući naučno-istraživački rad i za adekvatne preventivne preporuke crnogorskoj populaciji kada je u pitanju zdravstveni status mladih ljudi.

Nastavnici Bojan Mašanović, Ivan Vasiljevic, Jovan Gardašević, Marina Vukotić i Gorica Zoric, kao i studenti specijalističkih studija Fizičke kulture Pavle Malović, Dušan Stupar, Milorad Peković, Luka Bogojević i Jelena Novović Nikač testirali su studente Mašinskog fakulteta, Metalurško-tehnološkog fakulteta, kao i dijela studenata Pravnog fakulteta, kada su antropometrijske mjere, tjelesna kompozicija, funkcionalne sposobnosti i stavovi prema tjelesnoj aktivnosti u pitanju. Testiranja studenata biće nastavljena i naredne sedmice.

Projekat dijagnostifikovanja studentske populacije, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje realizuje sa Studentskim parlamentom Univerziteta Crne Gore i Sportskim i kulturnim centrom, a planirano je da obuhvati sve univerzitetske jedinice u četiri grada - Nikšiću, Podgorici, Kotoru i na Cetinju.

 

www.spucg.ucg.ac.me

reprezentacija.me