Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 13.11.2016

186 Fakultet za sport treći put zaredom osvojio Univerzitetsku ligu u košarci