Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje juniorske košarkaške reprezentacije Crne Gore
Antropometrijsko mjerenje juniorske košarkaške reprezentacije Crne Gore

Predstavnici Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore su u okviru dijagnostičkog centra kojim Fakultet raspolaže realizovali antropometrijsko mjerenje juniorske košarkaške reprezentacije Crne Gore. Ekipa je  trenutno u Nikšiću, u  okviru priprema za Evropsko Prvenstvo „A“ Divizija koje će biti održano u Rigi, od 29. jula do 6. avgusta.

Time se nastavilo sa proširenjem baze rezultata antropometrijskog mjerenja vrhunskih sportista. 

Kontrola treniranosti perspektivnih i vrhunskih sportista u cilju unapređenja kvalitetnog i vrhunskog sporta je jedna od najznačajnijih kontinuiranih aktivnosti mladih sportista. Svaki trenažni sistem zahtijeva precizno doziranje, distribuciju i odnos trenažnog opterećenja.

Mjerenja su realizovali doc. dr Milovan Ljubojević, mr Marina Vukotić, mr Ivan Vasiljević i profesorica Gorica Zorić, a stručni štab reprezentacije je dobio uvid u procentualni sadržaj masti u strukturi tijela, procentualne vrijednosti mišićne mase, koštane mase i  parametre metabolizma. Osim navedenih parametara, takođe su izmjerene i vrijednosti kožnih nabora na pojedinim segmentima tijela.

 

http://reprezentacija.me

https://volimpodgoricu.me

https://www.cdm.me

Dokumenti