Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 26.10.2016

204 Zasađeno pet stabala u dvorištu Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u čast 140 godina od Berlinskog kongresa, 13.11.2018.g.