Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 20.06.2017

119 Praktična nastava plivanja studenata Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje na bazenu Sportskog centra u Nikšiću, 22.02.2017.g.