Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 12.04.2019

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje dobiće novu sportsku saluX

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore u Nikišiću dobiće novu sportsku salu, za čiju izradu glavnog projekta je Uprava javnih radova nedavno potpisala ugovor sa podgoričkom kompanijom „Ubi.pro“ d.o.o, kao najpovoljnijim ponuđačem na tenderu.

Sportska sala će biti sagrađena uz postojeću zgradu Fakulteta i činiće zaokruženu cjelinu ove visokoškolske ustanove.

Projektantska firma iz Podgorice se ugovorom obavezala za kvalitetnu i blagovremenu izradu tehničke dokumentacije, uz poštovanje savremenih dostignuća tehnologije gradnje uz primjenu racionalnih i funkcionalnih tehničkih rješenja. 

Ukupna cijena izrade tehničke dokumentacije je 14.822,50 eura, a rok za izradu dokumentacije je dva mjeseca.   

Projektna dokumentacija će sadržati, između ostalog, predmjer i predračun radova za sve faze, grafičke priloge i 3D prikaz objekta.

Ova sala će obogatiti život studenata ovog Fakulteta, ali i sportski život grada Nikšića.

 

http://www.rtnk.me/me/nik%C5%A1i%C4%87/fakultet-za-sport-i-fizi%C4%8Cko-vaspitanje-dobi%C4%86e-novu-sportsku-salu/

https://volimpodgoricu.me/2019/04/10/fakultet-za-sport-i-fizicko-vaspitanje-dobice-novu-sportsku-salu/

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/fakultet-za-sport-dobija-novu-salu 

http://mondo.me/a738880/Info/Drustvo/Sportska-sala-Fakultetu-za-sport-i-fizicko-vaspitanje.html 

https://portalanalitika.me/clanak/331230/fakultet-za-sport-i-fizicko-vaspitanje-dobice-novu-sportsku-salu 

https://www.cdm.me/sport/ostali-sportovi/fakultet-za-sport-i-fizicko-vaspitanje-dobice-novu-sportsku-salu/

 

 

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 435

10.07.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Konačna rang lista i obavještenje o upisu - Fizička kultura i zdravi stilovi života - prvi upisni rok jul 2020. godine


10.07.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Konačna rang lista i obavještenje o upisu - Sportski novinari i treneri - prvi upisni rok jul 2020. godine


09.07.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rezultati prijemnog ispita - Fizička kultura i zdravi stilovi života


09.07.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rezultati prijemnog ispita (test) Sportski novinari i treneri


04.06.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Termini završnih i popravnih ispita - jun/jul 2020. godine


29.06.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/2021. godinu


20.06.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

1. juna istekao rok za uplatu školarine i izmirenje duga, od 22.juna obustave u knjiženju ispita do izmirenja duga


10.06.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Sva antropometrijska testiranja fudbalera Republike Kosovo na Univerzitetu Crne Gore - reprezentacija i klubova, seniora, juniora i futsala


09.05.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore organizovao je online anketno istraživanje za fudbalere 1. Telekom fudbalske lige Crne Gore


10.07.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Za Fizičku kulturu i zdrave stilove života u II roku 25 mjesta, a za program Sportski novinari i treneri 21 mjesto