Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Stranica 5
12–ta Međunarodna naučna konferencija o transformacionim procesima u sportu i 11-ti Kongres CSA

12. međunarodna konferencija „Sportska dostignuća“

Skup sportskih naučnika iz cijelog svijeta

Izjava doc. dr Steva Popovića za Radio Crne Gore uoči otvaranja Konferencije (tonski zapis):

"Sportska dostignuća" od 2. do 5. aprila ("Vijesti", 10. mart 2015.g.)

Đukanović predsjednik Počasnog odbora konferencije "Sportska dostignuća" ("Portal Analitika", 10. mart 2015.g.)

Crnogorska sportska akademija i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, pod pokroviteljstvom Univerziteta Crne Gore, organizuju 12. Međunarodnu naučnu konferenciju o transformacionim procesima u sportu ,,Sportska dostignuća“, koja će se održati od 2. do 5. aprila u Podgorici.

Konferencija će okupiti preko 250 učesnika iz 27 zemalja, a svoje radove predstaviće vodeći svjetski autori i istraživači u oblasti sportskih, društvenih i humanističkih nauka i medicine.

U susret konferenciji, najznačajnijem regionalnom naučnom skupu u oblasti sporta, formiran je i Počasni odbor, kojim će predsjedavati predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović. Članovi Počasnog odbora su ugledni sportski radnici i istaknute javne ličnosti: rektorka Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić, ministarka nauke Sanja Vlahović, gradonačenlnik Podgorice Slavoljub Stijepović, predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta mr Dušan Simonović, direktor Uprave za mlade i sport Igor Vušurović, predsjednik Rukometnog saveza Predrag Bošković, predsjednik Atletskog saveza Milorad Vuletić, predsjednica Skijaškog saveza Vesna Medenica, predsjednik Vaterpolo i plivačkog saveza Srđan Kovačević, rukometni trener Dragan Adžić, vaterpolo trener Petar Porobić, fudbalski trener Miodrag Božović, rukometašica Katarina Bulatović, vaterpolista Nikola Janović, džudista Srđan Mrvaljević, sportski direktor Ženskog rukometnog kluba ,,Budućnost” Bojana Popović, profesor novosadskog Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Zoran Milošević i profesor Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja iz Sarajeva i potpredsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Izet Rađo.

Okupljanjem istaknutih ličnosti društvene i sportske zajednice, Počasni odbor doprinijeće još većem međunarodnom ugledu koji je konferencija stekla za više od decenije predanog rada na afirmaciji sportske nauke. Prva sjednica Odbora trebalo bi da bude uskoro zakazana, o čemu ćemo obavijestiti javnost.

Učesnike ovogodišnje konferencije očekuje bogat program, uz predavanja i radionice specijalnih gostiju sa partnerskih univerziteta.

PR SLUŽBA REKTORATA UCG

* * *

12–ta Međunarodna naučna konferencija o transformacionim procesima u sportu pod nazivom Sportska dostignuća i 11-ti Kongres CSA će se održati u periodu od 2. do 5. aprila 2015. godine, u Podgorici, na Univerzitetu Crne Gore.

Upoznajemo Vas sa najznačajnijim podacima o Konferenciji i Kongresu.

Crnogorska sportska akademija u saradnji sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje i Univerzitetom Crne Gore, organizuje 12. međunarodnu naučnu konferenciju o transformacionim procesima u sportu pod nazivom Sportska dostignuća koja će se održati u periodu od 2. do 5. aprila 2015. godine.

Pored navedenih institucija, uz tradicionalnu podršku resornih ministarstava, ove godine su se, izuzetno, pridružile i srodne međunarodne institucije: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu (Srbija), Fakultet sportskih studija sa Masarik univerziteta u Brnu (Češka republika), Institut za sportske nauke Univerziteta u Munsteru (Njemačka), Pansport Medical iz Bukurešta (Rumunija), Institut za borilačke sportove i nauku iz Botona (Engleska) i Evropski koledž za sportke nauke iz Kelna (Njemačka). Smatramo to značajnim podstrekom i potvrdom željenih dometa u našim istrajnim nastojanjima za postizanje najviših standarda naučnih konferencija i kvaliteta i renomea serijskih publikacija.

U prilog tome je i informacija da je Naučni komitet na čelu sa predsjednikom konferencije prof. dr Duškom Bjelicom i predsjedavajućima doc. dr Stevom Popovićem i doc. dr Selćukom Akpinarem sa Nevshehir univerziteta u Kapadokiji (Turska), prihvatio110 naučnih radova iz pera 196 autora iz 27 država (Albanija, Australija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka republika, Egipat, Njemačka, Mađarska, Indija, Indonezija, Iran, Japan, Kosovo, Makedonija, Malezija, Crna Gora, Nigerija, Saudijska Arabija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Južna Koreja, Španija, Tunis, Turska i Ukrajina.

Ovogodišnji gosti na 12. Međunarodnoj naučnoj konferenciji o transformacionim procesima u sportu Sportska dostignuća sueminentna imena koja dolaze sa partnerskih insitutcija: prof. dr Henk Erik Majer, Univerzitet u Munsteru iz Njemačke, Prof. dr Zdenko Reguli, Masarik Univerzitet iz Češke Republike, Prof. dr Višnja Đorđić, Univerzitet u Novom Sadu iz Srbije i Prof. dr Martin Zvonar, Masarik Univerzitet iz Češke Republike.

Specijalni gost konferencije biće Prof. dr Branislav Antala koji je redovni profesor na Komenius Univerzitetu iz Slovačke, a vrši funkciju predsjednika FIEP Europe, organizacije koja je osnovana 1923. godine u Briselu, koja promoviše razvoj širokog spektra djelatnosti u oblasti obrazovanja, sporta i fizičkog vaspitanja i školskog sporta, sporta za sve, fitnesa i zdravlja i rekreacije za ljude svih uzrasta i u svim zemljama svijeta. Njegova federacija je priznata od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta, a ima snažne veze sa Međunarodnim savjetom za sportske nauke i fizičko vaspitanje, arapskom konfederacijom sporta, L'Union Arabe de l' Education Phisikue et du sport i drugim međunarodnim organizacijama.

U cilju potpune informisanosti, ističemo da će tokom konferencije biti organizovane i dvije radionice koje će omogućiti prisutnima, svega da upoznaju jednog od najreferentnijih naučnika iz oblasti sportskih nauka na prostorima bivše SFRJ, prof. dr Nejc Šarabon sa Univerziteta u Primorkoj iz Slovenija koji će prikazati savremeni pristup smanjenju jaza između instraživanja i potreba industrije, kroz praktične primjere, uz priliku da predstavnici svjetski poznate kompanije Desys promovišu proizvodnju EMG sistema (sistem za elektromiografiju).

Učesnici konferencije radove u cjelosti štampaju u našem renomiranom časopisu Sport Mont, koji se nalazi u četiri indeksne baze, između ostalog u EBSCO bazi (sekcija: Academic Journal) Navedeni časopis ima uzlazni trend prepoznatljivosti u svijetu, tako da očekujemo njegovo dalje jačanje i brzo uključivanje u veći broj značajnijih indeksnih baza.

Najbolji radovi su dobili specijalan poziv za objavu unaučnom časopisu koji izdaje Crnogorska sporta akademija pod imenom „Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine“, a koji je već visoko kotiran i predstavlja jedan od najboljih časopisa u Crnoj Gori, prepoznat u 30 indeksnih baza i uvršten u njihove indeksne stranice sa impact faktorom baze Index Copernicus, koji za prethodnu godinu iznosi 6,17.

Specijalni program rezervisan je za autoritete iz multidisciplinarnog područja sportskih nauka koje bira Naučni odbor, a to su: Ana Maria Botelho Teixeira, Antonino Bianco, Asterios Deligiannis, Beat Knechtle, Bojan Jošt, Carlos Goncaves, Daniela Dasheva, Dejan Madić, Elena Taina Avramescu, Ferman Konukman, Feza Korkusuz, George Giatsis, Georgi Georgiev, Gregor Jurak, Guilherme Giannini Artioli, Haris Pojskić, Hugo Sarmento, Jan Konarski, Jonatan Ruiz Ruiz, Jorge Knijnik, Joško Sindik, Juan Manuel Cortell Tormo, Julio Calleja- Gonzalez, Lateef O. Amusa, Mahboub Sheikhalizadeh Heris, Maike Tietjens, Manuel J. Coelho-e-Silva, Michael Chia, Michal Vit, Milan Čoh, Morteza Jourkesh, Mustafa Levent Ince, Nejc Šarabon, Praveen Kumar, Raúl Arellano, Rusu Ligia, Sandra Mandić, Sergej Ostojić, i Yang Zhang.

Ovih dana će se konstituisati i Počasni odbor Kongresa CSA.

* * *

MENADŽMENT ČASOPISA I NAUČNE KONFERENCIJE

„Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine“

Glavni urednik
Duško Bjelica (Univerzitet Crne Gore, Crna Gora)

Izvršni urednik
Stevo Popović (Univerzitet Crne Gore, Crna Gora)

Zamjenici urednika
Selçuk Akpınar (Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Turska)
Mehmet Uygur (University of Delaware, SAD)
Yang Zhang (Kineska bambinton asocijacija, Kina)

Počasni urednik
Pavel Opavsky (Crnogorska sportska akademija, Crna Gora)

Savjetovadni odbor
Boštjan Šimunič (University of Primorska, Slovenija)
Branislav Antala (Comenius University, Slovačka)
Francisco Carreiro da Costa (Lusophone University of Humanities and Technologies, Portugal)
Goran Marković (University of Zagreb, Hrvatska)
Humberto Moreira Carvalho (University of Coimbra, Portugal)
John Hughson (University of Central Lancashire, Engleska)
Matej Supej (University of Ljubljana, Slovenija)
Miroslav Kezunović (Univerzitet Crne Gore, Crna Gora)
Monem Jemni (University of Greenwich, Engleska)
Raquel Escobar Molina (University of Granada, Španija)
Robert C. Schneider (State University of New York, SAD)
Slobodan Jarić (University of Delaware, SAD)

Urednički odbor
Ana Maria Botelho Teixeira (University of Coimbra, Portugal)
Antonino Bianco (University of Palermo, Italija)
Asterios Deligiannis (Aristotle University of Thessaloniki, Grčka)
Beat Knechtle (University of Zurich, Švajcarska)
Bojan Jošt (University of Ljubljana, Slovenija)
Carlos Goncaves (University of Coimbra, Portugal)
Daniela Dasheva (National sport academy "Vassil Levski", Bugarska)
David Kalaj (Univerzitet Crne Gore, Crna Gora)
Elena Taina Avramescu (University of Craiova, Rumunija)
Ferman Konukman (Qatar University, Katar)
Feza Korkusuz (Hacettepe University, Turska)
Georgi Georgiev (University "Sv. Kiril i Metodije", Makedonia)
George Giatsis (Aristotle University of Thessaloniki, Grčka)
Gregor Jurak (University of Ljubljana, Slovenija)
Guilherme Giannini Artioli (University of São Paulo, Brazil)
Haris Pojskić (University of Tuzla, Bosna i Hercegovina)
Hugo Sarmento (Polytechnic Institute of Viseu, Španija)
Jan Konarski (Eugeniusz Piasecki University School of Physical Education, Poljska)
Jonatan Ruiz Ruiz (University of Granada, Španija)
Joško Sindik (Institute for Anthropological Research, Hrvatska)
Jorge Knijnik (University of Western Sydney, Australija)
Juan Manuel Cortell Tormo (University of Alicante, Španija)
Julio Calleja-Gonzalez (University of the Basque Country, Španija)
Lateef O. Amusa (University of Venda, Južnoafrička Republika)
Leigh Robinson (University of Stirling, Škotska)
Ljubiša Stanković (Univerzitet Crne Gore, Crna Gora)
Mahboub Sheikhalizadeh Heris (Islamic Azad University, Iran)
Maike Tietjens (University of Münster, Njemačka)
Manuel J. Coelho-e-Silva (University of Coimbra, Portugal)
Michael Chia (Nanyang Technological University, Singapur)
Milan Čoh (University of Ljubljana, Slovenija)
Morteza Jourkesh (Islamic Azad University, Iran)
Mustafa Levent Ince (Middle East Technical University, Turska)
Nejc Šarabon (University of Primorska, Slovenija)
Sandra Mandić (University of Otago, Novi Zeland)
Praveen Kumar (Gulf Medical University, UAE)
Raúl Arellano (University of Granada, Španija)
Rusu Ligia (University of Craiova, Rumunija)
Sergej Ostojić (University of Belgrade, Srbija)

12. međunarodna naučna konferencija Crnogorske spotske akademije

Predsjednik konferencije
Duško Bjelica (Univerzitet Crne Gore, Crna Gora)

Predsjedavajući naučnog odbora
Stevo Popović (Univerzitet Crne Gore, Crna Gora)
Selçuk Akpınar (Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Turska)

Organizacioni odbor
Jovica Petković (Univerzitet Crne Gore, Crna Gora)
Dobrislav Vujović (Univerzitet Crne Gore, Crna Gora)
Rašid Hadžić (Univerzitet Crne Gore, Crna Gora)
Dragan Krivokapić (Univerzitet Crne Gore, Crna Gora)
Kemal Idrizović (Univerzitet Crne Gore, Crna Gora)
Miroslav Kezunović (Univerzitet Crne Gore, Crna Gora)
Aldijana Muratović (Univerzitet Crne Gore, Crna Gora)
Ivan Vasiljević (Univerzitet Crne Gore, Crna Gora)
Danilo Bojanić (Univerzitet Crne Gore, Crna Gora)

Naučni odbor
Ana Maria Botelho Teixeira (University of Coimbra, Portugal)
Antonino Bianco (University of Palermo, Italija)
Asterios Deligiannis (Aristotle University of Thessaloniki, Grčka)
Beat Knechtle (University of Zurich, Švajcarska)
Bojan Jošt (University of Ljubljana, Slovenija)
Carlos Goncaves (University of Coimbra, Portugal)
Daniela Dasheva (National sport academy "Vassil Levski", Bugarska)
Dejan Madić (University of Novi Sad, Srbija)
Elena Taina Avramescu (University of Craiova, Rumunija)
Ferman Konukman (Qatar University, Katar)
Feza Korkusuz (Hacettepe University, Turska)
Georgi Georgiev (University "Sv. Kiril i Metodije", Makedonia)
George Giatsis (Aristotle University of Thessaloniki, Grčka)
Gregor Jurak (University of Ljubljana, Slovenija)
Guilherme Giannini Artioli (University of São Paulo, Brazil)
Haris Pojskić (University of Tuzla, Bosna i Hercegovina)
Hugo Sarmento (Polytechnic Institute of Viseu, Španija)
Jan Konarski (Eugeniusz Piasecki University School of Physical Education, Poljska)
Jonatan Ruiz Ruiz (University of Granada, Španija)
Joško Sindik (Institute for Anthropological Research, Hrvatska)
Jorge Knijnik (University of Western Sydney, Australija)
Juan Manuel Cortell Tormo (University of Alicante, Španija)
Julio Calleja-Gonzalez (University of the Basque Country, Španija)
Lateef O. Amusa (University of Venda, Južnoafrička Republika)
Mahboub Sheikhalizadeh Heris (Islamic Azad University, Iran)
Maike Tietjens (University of Münster, Njemačka)
Manuel J. Coelho-e-Silva (University of Coimbra, Portugal)
Michael Chia (Nanyang Technological University, Singapur)
Michal Vit (Masaryzk University, Češka republika)
Milan Čoh (University of Ljubljana, Slovenija)
Morteza Jourkesh (Islamic Azad University, Iran)
Mustafa Levent Ince (Middle East Technical University, Turska)
Nejc Šarabon (University of Primorska, Slovenija)
Sandra Mandić (University of Otago, Novi Zeland)
Praveen Kumar (Gulf Medical University, UAE)
Raúl Arellano (University of Granada, Španija)
Rusu Ligia (University of Craiova, Rumunija)
Sergej Ostojić (University of Belgrade, Srbija)
Yang Zhang (Kineska bambinton asocijacija, Kina)

03.03.2015. 12:20

Mali fudbal – Finale u nedjelju, 8. marta, u Podgorici, u 20,30 časova

Finale studentske lige crnogorskih univerziteta u malom fudbalu igra se u nedjelju, 8. marta 2015. godine u 20,30h u fiskulturnoj sali gimnazije Slobodan Škerović u Podgorici.

Sastaju se ekipa malog fudbala Ekonomskog fakulteta iz Podgorice i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića, članovi UCG.

Za Fakultet za sport i fizičko vaspitanje nastupaju: Đurković, Radojičić, Otašević, Gogić, Krivokapić, Pješivac, Vulanović, Lončar, Nerić, Milović, Raonić, Malović i Varagić.


27.02.2015. 13:56

Obavještenje o instituciji studentskog ombudsmana

05.02.2015. 11:03

Studenti FSNK na Dolomitima u Italiji na praktičnoj nastavi skijanja

U San Martino di Castrozza boraviće 70 studenata i 8 profesora iz Nikšića

Studenti i nastavnici sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, Univerziteta Crne Gore će vrijeme od 3. do 12. januara 2015. godine provesti na praktičnoj nastavi skijanju u Italiji na čuvenim Dolomitima.

- Želja nam je da naši studenti obiđu što više skijaških centara po svijetu. Tu pored praktične nastave skijanja uče i kako se organizuje rad u svjetskim skijaškim centrima, kaže prof. dr Rašid Hadžić, prodekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i rukovodilac nastave skijanja, i nastavlja: svakodnevno će se održati po 6 časova praktične nastave, a posljednjeg dana pred odlazak 12. januara i polaganje praktičnog dijela ispita.

Prof. Hadžić ističe: Nikšićki studenti praktičnu nastavu skijanja obavljaju na Vučju, Žabljaku i u Kolašinu, ali svake godine po sedam dana provedemo u nekom skijaškom centru van Crne Gore, a u posljednjih godina u više navrata to smo činili na Banskom u Bugarskoj, olimpijskoj planini Jahorini u BiH i na Kopaoniku u Srbiji.

Ukupno 70 studenata, od čega 42 studenta druge godine studijskog programa fizička kultura savladavaće predmet - Osnovi skijanja u četiri grupe sa nastavnicima: dr Aldijanom Muratović , mr Danilom Bojanićem, mr Aleksandrom Vujovićem i profesoricom Marijom Bubanjom, dok će 28 studenata treće godine u tri grupe izvoditi nastavu iz predmeta: Skijanje –tehnika i metodika kod nastavnika: prof. dr Rašida Hadžića, prof. dr Georgija Georgieva i doc dr Jovice Petkovića. U ekspediciji će biti i prof. dr Duško Bjelica koji će uspostaviti saradnju sa centrom San Martino di Castrozza, a nakon završetka praktične nastave na Dolomitima ekspedicija iz Nikšića će imati i studijsku posjetu Veneciji, kaže dekan fakulteta prof. dr Dobrislav Vujović.

Studenti druge godine Fakulteta za sport i fizicko vaspitanje iz Niksica koji pohadjaju prakticnu nastavu iz predmeta : Osnovi skijanja su: Maraš Saša, Raičević Ivan, Radović Miljan, Nedić Sanjua, Kočanović Radosava, Kadić Dino, Beganović Hajrudin,, Boljevgić Vukašin, Otović Elvir, Popović Davor, Brnović Vladan, Čović Momčilo, Vuković N. Ivan, Đurković Balša, Turković Miroslav, Vuković G. Ivan, Škatarić MiodragDedić Radoš, Vujačić Goran, Čađenović Lazar, Bogojević Luka, Perunović Nikola, Belada Nikola, Bajović Srdjan, Vujović Miloš, Đuričić Lidija, Zorić Dusan, Cicmil Luka, Maslovarić Miloš, Popović Božidar, Peković Milovan, Baćović Dragan, Radulovic Nikola, Radulovic Nemanja, Uskoković Filip, Lončar Nikola, Stanišić Marko, Pavićević Nikola, Rakočević Andrija.

Studenti trece godine Fakulteta za sport i fizicko vaspitanje iz Niksica koji pohadjaju prakticnu nastavu iz predmeta : Skijanje’tehnika i metodika :Marković Bojanja, Katić Jelena, Svrkota Miloš, Marstjepović Anastazija, Kustudić Ilija, Taušan Goran, Šofranac Jelena, Radović Dragoslav, Knežević Marko, Stupar Dušan, Šćekić Nikola, Đukanović Božidar, Radoman Miloš, Mandić Jovana, Marušić Marko, Kavarić Marijan, Vukčević G. Marko, Vukadinović Vukašin, Grbović Milivoje, Novović Jelena, Mikić Miloš, Bojić Vladimir, Pješivac Stefan, Ćirović Radomir, Kovačević Miloš.


Studenti i nastavnici na Dolomitima ("CdM", 1. januar 2015.g.)


Studenti i nastavnici na Dolomitima ("Pogled", 1. januar 2015.g.)

02.01.2015. 20:20

Naučnici iz 28 država prijavili 110 radova

Za kongres Crnogorske sportske akademije u aprilu 2015. u Podgorici


(Klik na sliku za uvećanje)

 


Strana za prijavu učesnika na zvaničnom sajtu Konferencije


Podgorica: Početkom aprila najveći regionalni naučni skup u sportu ("CdM", 24. decembar 2014.g.)

02.01.2015. 04:10