Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 23.07.2019

Potpredsjednik FISU i EUSA u posjeti Univerzitetu Crne GoreFOTO GALERIJA

 

Prof. dr Kemal Tamer, dekan Fakulteta za sportske nauke na Instanbul Aydin univerzitetu iz Turske, posjetio Univerzitet Crne Gore, u svojstvu potpredsjednika FISU (Svjetske univerzitetske sportske federacije) i EUSA (Evropske univerzitetske sportske asocijacije), budući da u Crnoj Gori boravi na takmičenju u tenisu koje se održava pod okriljem EUSA.

Sa profesorom Tamerom su u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore razgovarali predsjednik Upravnog od odbora UCG, prof. dr Duško Bjelica i dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, prof. dr Stevo Popović. Oni su ga bliže upoznali sa strateškim ciljevima UCG, a posebno sa aktivnostima Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, prije svega sa izdavačkom djelatnošću koja se ogleda u tri časopisa (MJSSM, Sport Mont i JASPE) i godišnjom naučnom konferencijom (MSA Dubrovnik 2020), kao i ostalim projektnim aktivnostima koje se ogledaju, prije svega, u Melvana i Erasmus programima razmjene studenata i nastavnika, zatim i u ostalim naučnim i obrazovnim projektima u okviru dostupnih programa u Turskoj i Crnoj Gori.

Akteri navedenog susreta su se rastali sa željom da uspostave tješnju saradnju između njihovih univerziteta i fakulteta sa sport i za nijansu više internacionalizuju svoje institucije, a aktivnosti po tom pitanju će se realizovati u praktičnom smislu, odmah po završetku kolektivnih godišnjih odmora.

Zajedno sa domaćinima na UCG, sa visokim funkcionerom EUSA i FISU, razgovarao je i Ivica Todorović, predsjednik Sportskog studentskog saveza Crne Gore.

https://portalanalitika.me/clanak/340736/potpredsjednik-fisu-i-eusa-u-posjeti-ucg

https://m.cdm.me/sport/ostali-sportovi/potpredsjednik-fisu-i-eusa-u-posjeti-univerzitetu-crne-gore/

 

 

Image

Dokumenti

Broj posjeta : 709