Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 08.07.2017

Antropometrijsko i funkcionalno mjerenje Marine Raković i Maria HodžićaX

Centar za dijagnostiku Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore 8. jula ugostio je stipendiste Crnogorskog olimpijskog komiteta, Marinu Raković i Maria Hodžića, karatiste koji su Crnoj Gori donijeli dvije bronzane medalje u seniorskoj konkurenciji sa Svjetskog i Evropskog prvenstva. ImageMario Hodžić je dobitnik nagrade za izuzetne sportske rezultate na međunarodnom planu i promociju crnogorskog sporta i vrijednosti, koju je ustanovio naučni časopis „Montenegrin journal of sports science and medicine“.

Prof. dr Kemal Idrizović, doc. dr Danilo Bojanić, mr Rajko Milašinović i mr Ivan Vasiljević su sa karatistima u Dijagnostičkom centru, koji je akreditovalo Ministarstvo nauke i sistematizovan kroz Univerzitet Crne Gore kao naučnoistraživačka institucijaImage, obavili detaljno antropometrijsko mjerenje sa svim relevantnim parametrima i mjerenje  funkcionalnih sposobnosti.

Karatisti su na osnovu inovativnog instrumenta Tanita vage imali uvid u procentualni sadržaj masti u strukturi tijela, kao i segmentnu analizu procenta masti, procenat masti u lijevoj i desnoj ruci, kao i procenat masti u lijevoj i desnoj nozi.

Na osnovu dodatnog softvera koji dijagnostički centar takođe posjeduje, dobijene su i informacije o procentualnim vrijednostima mišićne i koštane mase, kao i parametrima metabolizma. Karatistima su takođe procijenjeni parametri funkcionalnih sposobnosti i na osnovu Harvardskog step testa, dobili su vrijednosti aerobnih kapaciteta. Osim navedenih karakteristika i sposobnosti, karatisti su testirani i na Podoskopu, instrumentu za plantarnu analizu stopala.

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje će nastaviti sa proširenjem aktivnosti Dijagnostičkog centra i baze sportista koji su stipendirani od strane Crnogorskog olimpijskog komiteta. Dijagnostika u sportu je fundamentalna nauka koja je pokretač vrhunskih rezultata, i svaki uspješni sportski kolektiv trebalo bi da koriste bar neku vrstu dijagnostičkih alata za testiranje i evaluaciju sportista i za kreiranje trenažnog procesa.

 

http://antenam.net/sport/ostalo/42976-antropometrijsko-i-funkcionalno-mjerenje-marine-rakovic-i-maria-hodzica

http://www.vijesti.me/vijesti/karatisti-gosti-fakulteta-za-sport-pomocu-tanita-vage-izmjerili-procenat-masti-u-tijelu-945836

https://www.cdm.me/sport/ostali-sportovi/antropometrijsko-funkcionalno-mjerenje-marine-rakovic-maria-hodzica/