Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 03.10.2019

Multidisciplinarne inovacije kao osnov za društvene promjene, nova akcija u okviru COST programaCOST akcija CA18236 pod nazivom “Multi-disciplinary innovation for social change (SHINE)” je održala inicijalni sastanak u četvrtak, 3. oktobra 2019. godine u Briselu, na kojem su prisustvovali predstavnici (MC members) svih evropskih i pridruženih zemalja. Predstavnici Crne Gore u ispred navedenoj akciji su prof. dr Stevo Popović, dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i prof. dr Sanja Peković, rukovodilac Centra za studije i kontrolu kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore.

Tokom navedenog sastanka, učesnici su se upoznali sa COST programom i pravima i obavezama koji ih očekuju u petogodišnjem mandatnom periodu, te su izabrani rukovodilac akcije, zamjenik rukovodioca akcije i rukovodioci pojedinih radnih tijela, kao što su lideri radnih grupa, STSM, ITC CG i koordinator trening škole, kao i menadžer za naučnu komunikaciju, a koji će svi skupa činiti „Core Group“, odnosno upravni odbor akcije. Interesantno je izdvojiti da je za rukovodioca akcije izabrana dr Katri-Liis Reimann sa Univerziteta u Talinu (Estonija), ali i da je crnogorski predstavnik, prof. dr Stevo Popović izabran za ITC CG koordinatora i, samim time zauzeo mjesto u upravnom odboru akcije koji, inače predstavlja izvršni organ akcije.

U sve složenijem i svijetu koji se sve brže mijenja, tradicionalni disciplinarni pristupi oblikovanju i rješavanju društvenih i ekonomskih problema daju sve manji doprinos. Stoga obiluju diskusije o tome kako najbolje obrazovati i pripremiti diplomirane studente za najnovije izazove 21. vijeka. Savezi znanja između visokoškolskih ustanova i privrede koji imaju za cilj da podstiču inovacije, preduzetništvo, kreativnost, zapošljivost, razmjenu znanja i/ili multidisciplinarnu nastavu i učenje postaju sve neophodniji i relevantniji. Izazov je odrediti šta bi trebalo učiti studente u budućnosti, budući da promenljiva priroda savremenog društva naglašava da su društvena pitanja često veoma složena i višestruka. Cilj COST akcija CA18236 pod nazivom “Multi-disciplinary innovation for social change (SHINE)” je da se kroz usvajanje multidisciplinarnih inovacija (MDI) pokaže kako se može odgovoriti na društvene probleme posebnim inovativnim pristupom, podržavajući pozitivne društvene promjene i razvoj međunarodnog javnog političkog diskursa. To će se postići osnivanjem pan-evropske laboratorije za inovacije u javnom sektoru (ePSI). Ona će pripremiti studente za uloge u zapošljavanju integrišući obrazovne programe u rad laboratorija i podržaće agencije koje imaju ulogu u razvoju javne politike.

Više informacija o COST akciji na https://www.cost.eu/actions/CA18236/

Image

Dokumenti

Broj posjeta : 480

17.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Održan KICK-OFF sastanak u okviru Erasmus+ projekta "EUFITMOS" u Lisabonu


12.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Sva antropometrijska testiranja vaterpolista na Univerzitetu Crne Gore - reprezentacija i klubova


17.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Praktična nastava na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore u ljetnjem semestru 2019/2020 - Video zapisi


17.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Praktična nastava na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore u ljetnjem semestru 2019/2020 - Foto galerije


17.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Evropsko srebro u karateu za Predraga Smolovića studenta prve godine Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore


15.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Martovsko izdanje naučnog časopisa MJSSM već dostupno onlajn


14.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Deseta doktorska disertacija odbranjena na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje


14.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Odbranjena doktorska disertacija: Antropometrijski parametri kao indikatori gojaznosti kod adolescenata u Crnoj Gori


14.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

CSA konferencija: Poziv studentima da se prijave za BISI školu obuke na temu pripreme, pisanja i objave naučnog rada


11.02.2020

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

U Međugorju testirani prvotimci fudbalskog kluba TUZLA CITY