Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 11.09.2020

Javni poziv za publikovanje radova u specijalnom izdanju časopisa IJERPH (IF=2.849; SSCI,SCIE)U časopisu International Journal of Environmental Research and Public Health (ISSN 1660-4601) koji je indeksiran u Web of Science (SCIE; SSCI) i dodijeljen mu je IF za 2009. godinu 2.849, je objavljen poziv za publikovanje radova u specijalnom izdanju, pod nazivom "Update of Current References for the Assessment and Classification of the Somatic Status and Growth of Children". Poziv je otvoren do 31. maja 2021. godine, a sve informacije koje su potrebne da bi se rukopis pripremio i prijavio na adekvatan način se mogu pronaći na sljedećem linku:

https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/UCR

Ispred navedeno specijalno izdanje uređuje gostujući urednik, prof. dr Stevo Popović.

Image

Informacije o posebnom izdanju

 

Poštovane kolege,

 

Visina tijela je najčešće korišćena antropometrijska mjera za procjenu i klasifikaciju somatskog statusa i rasta dece. Iz tog razloga, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) napravila je različite reference rasta namijenjene globalnoj upotrebi koje su direktno izvedene ili na koje indirektno utiče tjelesna visina. Međutim, neke studije su naglasile da se osnovni uzorak SZO zasniva na specifičnim zemljama, relativno malim i vremenski udaljenim referentnim uzorcima koji se ne mogu koristiti kao pouzdane reference za svaki region širom svijeta. Studije koje su imale za cilj da procijene da li je tjelesna visina savremene dece sa zapadnog Balkana slična tjelesnoj visini njihovih vršnjaka iz glavnog referentnog uzorka, pokazale su da 50 procenata tjelesne visine u uzorku zapadnog Balkana premašuje 75 procenata od osnovnogreferentnog, sto pokazuje da su ove dvije populacije prilično različite. Iz ovog razloga, reference SZO treba koristiti sa oprezom za procjenu rasta djece sa zapadnog Balkana, a možda i kod drugog stanovnistva širom svijeta.

Da bi se pokrenulo geografski dislocirano istraživanje i stručna rasprava radi pregleda već uspostavljenih referenci SZO o rastu, ovo posebno izdanje traži istraživačke radove o procjeni tjelesne visine savremene djece iz različitih regiona i zemalja širom svijeta i poređenju tjelesne visine njihovih vršnjaka iz osnovnog referentnog uzorka SZO.

Procjena trenutnih referenci je podjednako važna kako bi naučna zajednica mogla da identifikuje najbolje načine za ažuriranje postojećih referenci ili po potrebi promoviše potpuno nove reference.

 

Dr Stevo Popović

Gostujući urednik

Broj posjeta : 190