Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 12.11.2020

Prva nacionalna naučna studija: Bezbjedno okruženje neophodno za veću sportsku aktivnost djeceX

Prva nacionalna naučna studija koja prati fizičku aktivnost i fizičku spremnost djece i adolescenata iz Crne Gore, pokazala je da crnogorska djeca imaju mnogo bolje navike nego vršnjaci u Francuskoj, Njemačkoj, Čileu i Nigeriji, da imaju važnu podršku roditelja u sportskim aktivnostima, ali da se sistemski moraju podržati u intenziviranju ovih aktivnosti u bezbjednom okruženju.

Ovu prvu sistemsku studiju, koja se temelji na metodološkom pristupu prepoznatom u zemljama širom Evrope i svijeta, potpisuju autori sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore: doc. dr Bojan Mašanović, prof. dr Stevo Popović, prof. dr Duško Bjelica i doc. dr Jovan Gardašević.

Objavljena je u međunarodnom narodnom časopisu Iran J Public Health, Vol. 49.

Fizička neaktivnost i vrijeme provedeno kraj ekrana kod djece i adolescenata širom svijeta dobro je dokumentovano u prethodne tri decenije, ali slučaj Crne Gore do ove studije, nije bio proučavan.

Naučnici su, uporednom analizom i kroz dostupnu literaturu, ocijenili da su na skali od šest bodova, svi pokazatelji u ovoj studiji u prosjeku su iznosili 3,7 , a odnose se na ukupnu fizičku aktivnost, aktivno bavljenje sportom, nestruktuiranu aktivnu igru, korišćenje aktivnog transporta, sjedjenje, fizičku pripremljenost, roditeljsku podršku i aktivnost u školi.  

Kao pozitivno, ocijenjeno je da djeca i adolescenti u Crnoj Gori provode manje vremena za ekranom od djece u Francuskoj, Njemačkoj, Čileu i Nigeriji, te da ih veliki postotak roditelja  podstiče na tjelesne aktivnosti, što je u skladu s navikama roditelja u Njemačkoj i Kanadi.  

Aktivnosti u školi su ocijenjene vrlo dobrom ocjenom u pogledu: broja časova fizičkog vaspitanja, visokog procenta kvalifikovanog osoblja i malog broja učenika koji ne pohađaju nastavu fizičkog vaspitanja.

Studija je pokazala da je samo jedna četvrtina ispitanika bila aktivna u sportskim klubovima i da gotovo polovina roditelja misli da djeca nisu bezbjedna dok se igraju u susjedstvu. Činjenica da 50 % roditelja ne osjeća da su njihova djeca bezbjedna u okruženju je alarmantna, naznačava se u studiji.

Takođe, ukupna tjelesna aktivnost djece i adolescenata u Crnoj Gori nije dovoljna, jer su podaci polakazali da je samo trećina subjekata bila 20 minuta aktivna u vannastavnoj fizičkoj aktivnosti, najmanje četiri dana u sedmici.

Studija ukazuje i da su strategije i inicijative ministarstava usmjerene više ka profesionalnom sportu, a manje ka tjelesnoj aktivnosti za djecu i višegodišnjim strategijama koje mogu poboljšati mogućnosti fizičkih aktivnosti za djecu i adolescente.

To su samo neka od zapažanja studije koja je na jednom mjestu objedinila pokazatelje  fizičke aktivnosti i fizičke spremnosti djece i adolescenata u Crnoj Gori, ta kao takva može poslužiti kao osnova za kreatore politika u promovisanju zdravih stilova života i prteduzimanju konkretnih mjera.

***

Studija je dostupna u prilogu i na linku: https://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/21665 

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/bezbjedno-okruzenje-neophodno-za-vecu-sportsku-aktivnost-djece

https://www.rtnk.me/me/društvo/bezbjedno-okruŽenje-neophodno-za-veĆu-sportsku-aktivnost-djece/

Dokumenti

Broj posjeta : 314