Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 28.10.2017

Antropometrijsko mjerenje juniorske rukometne reprezentacije Crne GoreX

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, u sklopu dijagnostičkog centra sa kojim raspolaže, je nastavio sa proširenjem baze rezultata vrhunskih sportista pa je u petak 27. oktobra obavljeno mjerenje juniorske rukometne reprezentacije Crne Gore koja se u sklopu mini pripreme od 27. do 31. oktobra nalazi na Žabljaku.. Sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje su izrazili veliko zadovoljstvo rezultatima juniorskih reprezentativaca i posebno naglašavaju da su ovakva mjerenja naročito značajna za mlade sportiste radi provjere usklađenosti i razvoja koštanog, mišićnog i masnog tkiva u fazama ubrzanog tjelesnog rasta i razvoja, kada, usljed nestručnog rada i zanemarivanja pojedinih faktora sazrijevanja, može doći do negativnih i štetnih, često trajnih promjena lokomotornog aparata i metabolizma. Kontrola treniranosti perspektivnih i vrhunskih sportista u cilju unapređenja kvalitetnog i vrhunskog sporta je jedna od najznačajnijih kontinuiranih aktivnosti. Svaki trenažni sistem zahtijeva precizno doziranje, distribuciju i odnos trenažnog opterećenja.

Navedena mjerenja, kojima je prisustvovao i selektor juniorske reprezentacije Brano Božović, realizovali su profesori doc. dr Danilo Bojanić i mr Ivan Vasiljević, a stručni štab reprezentacije je dobio uvid u procentualni sadržaj masti u strukturi tijela, procentualne vrijednosti mišićne mase, koštane mase i parametre metabolizma. Osim navedenih parametara, takođe su izmjerene i vrijednosti kožnih nabora na pojedinim segmentima tijela.

Image

 

http://reprezentacija.me/uradeno-antropometrijsko-mjerenje-muske-juniorske-reprezentacije/

https://www.cdm.me/sport/rukomet/uradeno-antropometrijsko-mjerenje-muske-juniorske-reprezentacije/