Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 12.02.2018

Praktična nastava iz predmeta „Fudbal – taktika“Praktična nastava iz predmeta „Fudbal – taktika“ na drugoj studijskoj godini programa Fizička kultura će se, između ostalog, održavati i u sali Sportsko – kulturnog centra Univertiteta Crne Gore u Podgorici u terminima:

  • 26. februar (17-19h)
  • 12. mart (17-19h)
  • 16. april (17-19h)
  • 23. april (17-19h)

 

                                                                                                                          Prof.dr Duško Bjelica

                                                                                                                          Mr Jovan Gardašević