Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 08.10.2019

Javna odbrana magistarskog rada kandidata Gorice ZorićFakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore obavještava javnost:

Kandidat Gorica Zorić javno će braniti magistarski rad na temu: “Fizička aktivnost maturanata u Crnoj Gori u odnosu na pol’’, pred komisijom u sastavu:

  • - Prof. dr Stevo Popović, predsjednik

  • - Prof. dr Duško Bjelica, mentor, član

  • - Prof. dr Zoran Milošević, član

Odbrana će se održati dana 10.10.2019. godine sa početkom u 16:00 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.

Broj posjeta : 138