Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 20.11.2019

Doktorska disertacija kandidata mr Ivana Vasiljevica na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci, 20.11.2019UNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

OBAVJEŠTAVA

javnost da se doktorska disertacija kandidata mr Ivana Vasiljevića pod nazivom: „Antropometrijski parametri kao indikatori gojaznosti kod adolescenata u Crnoj Gori“ i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije, u sastavu:

  1. Prof. dr Kemal Idrizović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  2. Prof. dr Duško Bjelica, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  3. Prof. dr Stevo Popović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  4. Prof. dr Zoran Milošević, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu
  5. Prof. dr Marin Ćorluka, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru

nalaze se u Univerzitetskoj biblioteci na uvid javnosti, u trajanju od 30 dana od dana objavljivanja.

 

 

 

 

Broj posjeta : 233