Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 28.01.2020

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Ivana Vasiljevića, 14.02.2020.UNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

OBAVJEŠTAVA

javnost da će kandidat mr Ivan Vasiljević javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: „Antropometrijski parametri kao indikatori gojaznosti kod adolescenata u Crnoj Gori“ pred komisijom u sastavu:

  1. Prof. dr Kemal Idrizović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  2. Prof. dr Duško Bjelica, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  3. Prof. dr Stevo Popović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore
  4. Prof. dr Zoran Milošević, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu
  5. Prof. dr Miroslav Kezunović, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore

Odbrana će se održati  dana 14.02.2020.godine sa početkom u 11:00 časova, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.

Broj posjeta : 535