Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Online nastava - vježbe iz predmeta SPORTSKA MEDICINA I HIGIJENA
U skladu sa preporukama Univerziteta Crne Gore, a u skladu sa  aktuelnom epidemiološkom situacijom, u namjeri da održimo kontinuitet nastavnog procesa, a uzimajući u obzir kompleksnost vježbi medicinske grupe predmeta,  koncept vježbi, praktične nastave za predmet Sportska medicina i higijena na studijskom programu Sportski novinari i treneri je uz odobrenje šefa predmeta Prof. dr Miroslava Kezunovića prilagođen onlajn nastavi.

 

Prema planu i program predmeta, nakon objavljenih, već dostupnih, predavanja saradnik u nastavi je napravio individualne zadatke u vidu seminarskih radova i pitanja po pređenim oblastima.

Pitanja i seminarski radovi su putem e-maila dostavljeni predstavnicima godine i svakom studentu.

 

Studenti su u obavezi da ispoštuju zadate rokove (seminarske radove dostaviti do 10.04.2020. godine, a odgovore na pitanja do 30.04.2020. godine).

 

Saradnik u nastavi je konstantno dostupan za e-mail konsultacije u vezi zadataka.

 

Nakon prihvaćenog seminarskog rada i odgovorenih pitanja ista će biti proslijeđena svakom studentu.

 

Seminarski radovi i odgovori na pitanja će biti ocijenjeni,  a student obaviješteni o broju osvojenih poena.

 

Takođe, u saradnji sa predstvnikom godine, a za potrebe konsultacija u cilju savladavanja različitih oblasti iz predmeta Sportska medicina i higijena ostavljena je mogućnost organizovanja kosultacija u realnom vremenu putem Zoom aplikacije.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 598