Pravni fakultet, 14.11.2017

U sudnici od prvog dana studiranjaU sudnici od prvog dana studiranja

Prošle su četiri i po decenije od kada su prvi studenti - brucoši ispunili amfiteatar Pravnog fakulteta, što je bilo ostvarenje ideje naše države da dobije najvišu obrazovno naučnu ustanovu iz oblasti prava, kazao je dekan Pravnog fakulteta prof. dr Velimir Rakočević. Sa njim smo za web portal Univerziteta Crne Gore razgovarali o obrazovanju studenata prava koje se, kako kaže, realizuje prema najvišim evropskim i svjetskim standardima.

UCG: Koje novine u nastavi su dovele do usklađivanja sa standardima koje pominjete?

RAKOČEVIImageĆ: Od ove studijske godine na Pravnom fakultetu primjenjuje se  dominantni evropski model studiranja 3+2+3, što je garant dostizanja standarda kvaliteta i uključivanja naših studenata u proces mobilnosti. Novina u odnosu na ranije studijske programe je obaveza realizacije praktične nastave od  najmanje 25 odsto. Praktična znanja naši studenti stiču na fakultetu ili praksom kod poslodavca. U cilju blagovremenog stvaranja normativnih uslova za izvođenje stručne prakse zaključili smo sporazume o saradnji sa Vrhovnim sudom Crne Gore, Vrhovnim državnim tužilaštvom Crne Gore i brojnim drugim institucijama koje imaju kadrovske, prostorne i materijalne kapacitete za obavljanje stručne prakse.

UCG: Fakultet je obezbijedio novac za izgradnju sudnice i forenzičke laboratorije u namjeri da pojača kvalitet praktične nastave. Koliko će to poboljšati praktična znanja i kompetencije  studenata?

RAKOČEVIĆ: Stvorićemo uslove da se u našim prostorijama, kao dijelu radnog prostora za Osnovni i Viši sud u glavnom gradu, vode sudski postupci koji će studentima omogućiti realan i potpuni uvid u sudske procese, kao i direktan kontakt sa akterima postupka. Forenzička laboratorija omogućiće studentima da ovladaju najsavremenijim metodima identifikacije osoba, predmeta i tragova krivičnih djela i drugim savremenim kriminalističko – forenzičkim metodima. Otvaranje novih nastavnih sadržaja je u funkciji unapređenja uslova studiranja koji osiguravaju povećanu zapošljivost  i internacionalnu uporedivost.

UCG: Znači li to, ujedno, da se Pravni fakultet može pohvaliti sa adekvatnim prostornim i drugim kapacitetima za nesmetano ostvarivanje obrazovne i naučno-istraživačke funkcije?

RAKOČEVIĆ: Na fakultetu se realizuju sve aktivnosti univerzitetskog života, čemu doprinose najviši standardi nastave kao što su  multimedijalni amfiteatri i kabineti, i dobro opremljen prostor za život i rad studenata, nastavnika i saradnika. Naučni projekti koje ostvarujemo rezultirali su inoviranjem nastavnih programa uz primenu najsavremenijih nastavnih metoda, a prema svim pedagoškim i didaktičkim standardima. U težnji da još više unaprijedimo uslove studiranja našim studentima, kao najvećem potencijalu  Fakulteta, uštedjeli smo sredstva za izgradnju respektabilne biblioteke  sa čitaonicom i drugim pratećim sadržajima s obzirom da potrebe studenata već prevazilaze postojeće kapacitete. U planu je i dogradnja dva sprata na postojećem objektu kako bi se stvorili uslovi za implementaciju novih studijskih programa.

UCG: Po čemu se, u kontekstu svega navedenog,  razlikuje svršeni student vašeg fakulteta u odnosu na njegove kolege sa drugih visokoškolskih ustanova?

RAKOČEVIĆ: Savladavanjem studijskog programa naši studenti su u potpunosti edukovani da se odmah uključe u radni proces i da uspješno obavljaju kompleksne pravne poslove samostalno ili  u timu, implementiraju stečena znanja u praksi na kreativan način, uz poštovanje standarda pravnog profesionalizma u radnoj sredini.

Analiza rezultata kandidata na prijemnim ispitima za radni angažman na elitnim pravnim poslovima jasno pokazuje ubjedljive prednosti naših studenata u odnosu na konkurenciju. Tu prije svega mislim na postignuća naših diplomaca na ispitima za pripravnike u pravosuđu, na stručnom ispitu, na pravosudnom ispitu i brojnim drugim provjerama znanja. Razlika je još više izražena ukoliko se analizira napredovanje u profesiji.

Činjenica je i da su diplomci našeg Fakulteta na ključnim pozicijama u Vladi, pravosuđu, privredi. Da uspjesi naših diplomaca imaju i internacionalnu dimenziju pokazuje zastupljenost naših bivših studenata, a danas  profesora u ključnim pravosudnim i drugim institucijama Evrope i svijeta, kao što je Evropski sud za ljudska prava, Ujedinjene nacije i  slično. Izuzetno smo ponosni što pripadamo velikoj akademskoj zajednici Pravnog fakulteta.

UCG: Fakultet je u javnosti prepoznat po organizaciji brojnih međunarodnih naučnih i stručnih konferencija, predavanjima istaknutih imena iz oblasti pravne nauke i struke. Na šta ste posebno ponosni?

RAKOČEVIĆ: Sa posebnim ponosom ističem Internacionalnu studentsku konferenciju koja se od ove godine održava na našem fakultetu na engleskom jeziku, a na kojoj studenti izlažu radove iz različitih oblasti prava i bezbjednosti.

U toku su brojne značajne aktivnosti po kojima naš fakultet zauzima visoku poziciju u oblasti prava. Od projekata koje realizuje naša ustanova, po značaju u smislu podizanja kapaciteta obrazovanja, izdvaja se CABUFAL projekt čiji je cilj unapređenje regionalne i međunarodne vidljivosti Pravnog fakulteta, studijske posjete naših nastavnika i istraživača partnerskim institucijama i boravak njihovih eksperata u Crnoj Gori, nabavka opreme, literature i pristup elektronskim izvorima literature, finansiran od strane Evropske komisije i njene Agencije za obrazovanje, audio viziju i kulturu.

S ponosom možemo reći da je Pravni fakultet izrastao u respektabilnu institucju pravnog znanja i predstavlja važan oslonac za sticanje pravnih standarda savremenih demokratskih država u pravničkoj profesiji.