Pravni fakultet

Zbog širokog izbora karijere Pravni fakultet UCG čest izbor maturanata  
Zbog širokog izbora karijere Pravni fakultet UCG čest izbor maturanata   

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore tradicionalno visoko interesovanje za upis na ovom fakultetu pojašnjavaju širokim izborom karijere, nakon završenih studija. Prodekan za nastavu na ovom fakultetu doc. dr Nikola Dožić kaže da studije prava pružaju mogućnost zaposlenja, kako u pravosuđu - sudstvu, tužilaštvu, advokaturi, tako i u organima državne uprave, organima lokalne samouprave, privrednim društvima, udruženjima i drugim organizacijama.

„Studije prava na našem fakultetu predstavljaju svojevrsnu sintezu različitih pravnih disciplina i drugih nauka tijesno povezanih sa pravom, tako da studentima omogućavaju sticanje teorijskih znanja i praktičnih vještina koje bi trebalo da posjeduje dobar i moderan pravnik“, smatra on.

ImageOve godine, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, realizovaće pilot projekat elektronskog upisa, predviđen za sve studijske programe koji nemaju prijemni ispit, prilikom upisne procedure, uključujući i Pravni fakultet. 

Elektronski servis biće dostupan za srednjoškolce koji su sva četiri razreda završili u Crnoj Gori i čiji podaci postoje u registru nadležnog ministarstva u Crnoj Gori. U slučaju da je student srednju školu završio u inostranstvu, ili da iz nekih razloga njegovi podaci nijesu potpuni, software će ga obavijestiti o tome,  a mjesto elektronskom upisu ustupiće „tradicionalni“ način upisa, dostavom dokumentacije studentskoj službi.

Prodekan Dožić navodi da je ranijih godina interesovanje za Pravni fakultet toliko da se predviđena mjesta popune u prvom roku. Prethodne godine u prvom roku se upisalo 240 studenata.

„Prilikom upisa na prvu godinu kandidati se rangiraju prema rezultatima koje su ostvarili u srednjoj školi i na eksternom maturskom ispitu. Ukoliko nijesu polagali eksterni maturski ispit, organizuje se polaganje testova iz dva predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja, kako bi na taj način ostvarili odgovarajući broj bodova, prilikom rangiranja“, objašnjava Dožić.

Prohodne škole za upis Pravnog fakulteta su: gimnazija, ekonomska, trgovinsko-ugostiteljska, turistička, pomorska, medicinska, škola unutrašnjih poslova i licencirane vjerske škole.

Sve informacije u vezi sa upisom na Pravni fakultet, studijskim programom i drugim pitanjima zainteresovani kandidati mogu dobiti putem zvanične internet prezentacije fakulteta (https://www.ucg.ac.me/pf) i Informatora Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/2021. godinu, dok su sve službe na fakultetu na raspolaganju za odgovore.

Korisni linkovi za upis: 

Korisni link:

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore

Informator 

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/zbog-sirokog-izbora-karijere-pravni-fakultet-ucg-cest-izbor-maturanata

https://gradski.me/2021/05/31/pravni-fakultet-cest-izbor-maturanata-zbog-sirokog-izbora-karijere/

https://fosmedia.me/infos/drustvo/zbog-sirokog-izbora-karijere-pravni-fakultet-ucg-cest-izbor-maturanata

 

Broj posjeta : 384