Pravni fakultet

Raspored ispita u septembarskom roku - Pravne nauke - 23.07.2021 11:04
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA CRNE GORE

RASPORED ZAVRŠNIH ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU 2020/2021 GODINE

 

I godina

Predmet

Završni ispit

Popravni završni ispit

Rimsko pravo (Sala 4)

30.08. u 8:00

09.09. u 8:00

Savremeni politički sistemi (kabinet)

07.09. u 8:00

17.09. u 8:00

Opšta teorija prava (sala 1 i 3)

08.09. u 9:00

22.09. u 9:00

Opšta i nacionalna istorija prava (sala 1)

03.09. u 12:00

15.09. u 12:00

Osnovi sociologije i sociologija prava (sala 1 i 3)

02.09. u 12:00

23.09. u 12:00

Radno pravo (Sala 4)

06.09. u 9:00

20.09. u 9:00

Ustavno pravo (sala 1)

31.08. u 11:00

16.09. u 11:00

Osnovi prava Evropske unije (sala 1 i 2)

01.09. u 13:00

13.09. u 13:00

Uvod u građansko pravo (sala 1, 2 i 3)

10.09. (8:00-10:00)

21.09. (8:00-10:00)

Engleski jezik I (generacije prije 2018/19)

30.08 u 15h (sala II)

06.09. u 15h (sala II)

Engleski jezik II (generacije prije  2018/19)

30.08 u 15h (sala II)

06.09. u 15h (sala II)

Ekonomska politika (gen.prije 2019)

07.09. u 11:00

17.09. u 11:00

 

Napomena: Za sve ispite koji se održavaju u pismenoj formi predmetni nastavnik će objaviti raspored studenata po grupama.

Ispiti za studente Odjeljenja u Bijelom Polju održavaće se u Podgorici u istim danima kada je zakazan ispit u Podgorci, ali sa početkom u 13 časova. 

 

 

 

II godina

Predmet

Završni ispit

Popravni završni ispit

Stvarno pravo 

10.09. (11:00 – 13:00)

21.09.  (11:00 – 13:00)

Nasljedno pravo (sala 1, 2 i 3)

31.08. u 8:00

16.08. u 8:00

Porodično pravo  (sala 1, 2 i 3)

07.09. u 8:00

17.09. u 8:00

Krivično pravo – opšti dio (sala 1, 2 i 3)

06.09. u 8:00

22.09. u 10:00

Engleski jezik struke

30.08. u 15h

06.09. u 15h

Uvod u građansko pravo (gen. prije 2017.) 

10.09. u 10:00

21.09. u 10:00

Finansijsko pravo (sala 1, 2 i 3)

01.09. u 12:00

13.09. u 12:00

Upravno pravo (sala 1, 2 i 3)

09.09. u 11:00

 

20.09. u 11:00

Krivično pravo (posebni dio) (sala 2)

08.09. u 8:00

23.09. u 8:00

Obligaciono pravo (Sala 4)

03.09. u 8:00

14.09. u 8:00

Kompanijsko pravo (sala 1,2 i 3)

02.09. (8:00 -10:00)

15.09. (8:00 -10:00)

       

 

Obligaciono pravo BP

04.09. u 9:00

15.09. u 9:00

 

 Napomena: Za sve ispite koji se održavaju u pismenoj formi predmetni nastavnik će objaviti raspored studenata po grupama.

Ispiti za studente Odjeljenja u Bijelom Polju održavaće se u Podgorici u istim danima kada je zakazan ispit u Podgorci, ali sa početkom u 13 časova, osim predmeta Obligaciono pravo koji će se održati prema gore određenom rasporedu.

 

 

III godina

Predmet

Završni ispit

Popravni završni ispit

Međunarodno javno pravo (sala 3)

03.09. u 10:00

17.09. u 10:00

Građansko procesno pravo (kabinet nastavnika)

30.08.  u 10:00

10.08. u 10:00

Trgovinsko pravo   (sala 1,2 i 3)

01.09. (8:00 -10:00)

14.09. (8:00 -10:00)

Međunarodno privatno pravo (3)

31.08. u 9:00

20.09. u 9:00

Krivično procesno pravo  (sala 1,2 i 3)

06.09. u 9:00

21.09. u 13:00

Obligaciono pravo (generacije prije 2017.) (Sala 4)

02.09. u 8:00

13.09. u 8:00

Pravo privrednih društava (generacije prije 2017.)

01.09.  (9:00 -11:00)

14.09. (9:00 -11:00)

Poslovi robnog prometa (generacije prije 2017.)

02.09. (9:00 -11:00)

15.09. (9:00 -11:00)

Pomorsko pravo (sala 5)

02.09. u 9:00

15.09. u 9:00

Autorsko pravo i pravo industrijske svojine (sala 3)

07.09. u 11:00

16.09. u 12:00

Međunarodno poslovno pravo (sala 3)

08.09. u 11:00

18.09. u 11:00

Notarsko pravo (sala 1,2 i 3)

09.09. u 9:00

22.09 u 12:00

       

Krivično izvršno pravo (sala 3)

07.09. u 9:00

16.09. u 10:00

Međunarodno pravo ljudskih prava (sala 3)

13.09. u 10:00

23.09. u 10:00

Kriminalistika (sala 4)

08.09. u 8:00

22.09. u 8:00

Međunarodne organizacije (sala 3)

02.09. u 12:00

15.09. u 12:00

Engleski jezik stručni II (generacije prije  2017/18)

30.08 u 15h (sala II)

06.09. u 15h (sala II)

 

 Napomena: Za sve ispite koji se održavaju u pismenoj formi predmetni nastavnik će objaviti raspored studenata po grupama.

Ispiti za studente Odjeljenja u Bijelom Polju održavaće se u Podgorici u istim danima kada je zakazan ispit u Podgorci, ali sa početkom u 13 časova. 

Studenti specijalističkih i master studija ispite prijavljene u septembarskom roku mogu polagati u terminima koji su kod predmetnih nastavnika određeni za ispite na osnovnim studijama

 

Broj posjeta : 4351