Projekat ENEMLOS: Posjeta delegacije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

04.07.2022
Predstavnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, jedne od partnerskih institucija u projektu ENEMLOS, boravili su na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u periodu od 29. juna do 1. jula. Delegaciju Pravnog fakulteta iz Zagreba činili su: prof. dr Alan Uzelac, rukovodilac Pravne klinike u Zagrebu, kao i akademski mentori doc. dr Marko Bratković i dr Juraj Brozović.

Kao jedna od predviđenih projektnih aktivnosti, posjeta je imala za cilj obilazak Pravnih klinika na Pravnom fakultetu UCG koje su u maju ove godine počele sa radom, te ocjenu dosadašnjeg rada i dodatnu edukaciju u pravcu njihovog daljeg razvoja i uspješnog funkcionisanja. Podsjetićemo da je Pravni fakultet u Zagrebu, kao obrazovna institucija sa dugim iskustvom u „kliničkom“ obrazovanju studenata prava i partner u projektu, dao veliki doprinos edukaciji crnogorskih partnera, kroz dvije obuke održane tokom prethodne godine: u vidu onlajn obuke i kroz posjetu crnogorskih predstavnika Zagrebu i neposredan uvid u rad zagrebačke Pravne klinike. Stoga je ova posjeta bila izuzetna prilika da se upotpune znanja stečena tokom prethodnih obuka, naročito imajući u vidu da je zagrebački model kliničkog obrazovanja i pružanja besplatne pravne pomoći bio vodeći uzor u uspostavljanju Pravnih klinika u Podgorici.

Tokom trodnevne posjete, delegati su razgovarali sa predstavnicima Pravnog fakulteta UCG i ostalih partnerskih institucija iz Crne Gore. Prvog dana posjete održan je sastanak kom su, pored gostiju iz Zagreba i članova rukovodećeg projektnog tima, prisustvovali predstavnici neakademskih institucija, kao i studenti angažovani u Pravnim klinikama. Prodekan za međunarodnu saradnju i član projektnog tima, prof. dr Vladimir Savković, i koordinatorka projekta, prof. dr Biljana Đuričin, otvorili su sastanak i prezentovali dosadašnje učinke u realizaciji projekta. Doc. dr Velibor Korać je upoznao hrvatske kolege sa procesom odabira studenata za rad u Klinikama i primijenjenim kriterijumima, te obukom izabranih studenata sprovedenom prije početka sa radom. Angažovani studenti, koji su u velikom broju prisustvovali sastanku, dali su naročit doprinos diskusiji, iznoseći svoje početne impresije i iskustva i postavljajući pitanja učesnicima iz Zagreba. Učesnici sastanka su, po završetku sastanka, obišli prostorije Pravnih klinika, adaptirane u ovu svrhu i opremljene savremenom tehnološkom opremom. Tokom narednih dana delegacija je, zajedno sa koordinatorkom projekta prof. dr Biljanom Đuričin i članovima projektnog tima, posjetila neakademske partnerske institucije: Vrhovni sud Crne Gore, Komoru javnih izvršitelja Crne Gore i Notarsku komoru Crne Gore. Tokom ovih posjeta učesnici su razmijenili iskustva u pogledu uloge neakademskih mentora u obrazovanju studenata prava, te ocijenili učešće ovih institucija u projektu izuzetno značajnim.

Predstavnici Sveučilišta u Zagrebu će, do kraja tekuće godine, još jednom posjetiti Pravne klinike Pravnog fakulteta u Podgorici. Pored Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, akademski partneri u projektu ENEMLOS su i Univerzitet Regent´s iz Londona i Fondacija pravnih klinika Poljske, sa kojima se takođe realizuju obuke i akademske posjete.

Broj posjeta : 190

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.